Studium na střední škole ve Španělsku

Při cestách do zahraničí hledají studenti více než jen vynikající studium. Kromě zdokonalení se v jazyce, získání rozhledu a zkušeností ze studia v jiné zemi, nabízí studium na střední škole ve Španělsku také přirozené poznání španělské kultury a stylu života.

Zapojením se do programu získají studenti mnoho nových zkušeností, poznají nové přátele, zvyky a přivezou si nezapomenutelné zážitky. Během celého pobytu se nepřestávají učit. Škola se snaží o posílení sebevědomí každého studenta tak, aby vynikly jeho silné stránky, podporují jeho schopnosti, dovednosti a komunikaci s ostatními. Student se učí být nezávislý, zodpovědný a samostatný. Studium ve Španělsku umožňuje studentům rozšířit své globální povědomí, obohatit svůj dosavadní život i načrtnout výzvy pro budoucnost.

Studijní pobyt ve Španělsku je program, který vyžaduje ochotu učit se, poznávat a přizpůsobit se zvyklostem nové kultury, školy, komunity a rodiny, které mohou být velmi odlišné od té vlastní.

Život ve Španělsku je velice uvolněný a studenti se zde vždy cíti přijemně. Studovat na střední škole je možné od 15 let (na soukromých školých i 14 let) v délce od 1 do 10 měsíců s nástupem v září nebo v lednu. Ubytování je zajištěno dle preferencí konkrétního studenta v hostitelské rodině nebo ve školní rezidenci. Nabízíme střední školy v lokalitách po celém Španělsku, například v Madridu, Seville, Alicante, Malaze, Cadizu a mnohých dalších. Se zajištěním studia i ostatních náležitostí, jako je doprava do místa pobytu, či pojištění Vám rádi pomůžeme. Samozřejmostí je také podpora po celou dobu studijního pobytu. Přihlášky přijímáme do dubna pro v září a do října při nástupu v lednu. 

Co byste dále měli vědět:

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

Ve Španělsku je povinná školní docházka od 6 do 16 let. Od 6 do 12 let navštěvují děti základní školu, pak přestupují na střední školy. V 16 letech mohou se studiem skončit a zapojit se do pracovního procesu, nebo pokračovat dvouletým maturitním studiem či studiem na škole technického zaměření. Ve Španělsku je možné studovat na státní bezplatné škole nebo soukromé, církevní a dvoujazyčné škole.

Vzdělávací systém patří do kompetencí Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), které stanovuje základní pravidla, osnovy a práva školní inspekce. Jednotlivé autonomní oblasti si však mohou, pokud se drží základních pravidel, osnovy a rozsah učiva upravovat dle svých nároků a požadavků.

Školní rok začíná stejně jako u nás v září a končí v červnu. Školní rok je však rozdělen na trimestry, tj. září – prosinec, leden – březen a duben – červen. Počet studentů ve třídě se liší dle školy. V prvních třech ročnících střední školy mají studenti všechny předměty povinné. Ve čtvrtém ročníku si mohou přidat několik volitelných předmětů dle vlastního zájmu. Obvykle mají středoškoláci 10-13 předmětů ročně. Kromě jednotlivých předmětů mají studenti za povinnost projekt, který je součástí hodnocení. Hodnocení dostávají studenti na konci každého trimestru.

Pro navazující dvouleté maturitní studium, které je nepovinné, si studenti volí studijní zaměření. Na výběr jsou čtyři studijní obory a to technika, přírodní vědy a zdravověda, humanitní a sociální vědy nebo umění. Studium se skládá z povinných, odborných a volitelných předmětů. Absolventi získávají titul Maturant, který je nezbytný, pokud se rozhodnou pro vyšší vzdělávání.

ŠKOLY

Spolupracujeme se státními i soukromými školami. Soukromé školy disponují mnohdy kvalitnějším vybavením a rozsáhlým sportovním zázemím. Ve třídách bývá menší počet žáků, někdy je vyžadována uniforma. Výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách, někdy i v odpoledních. Většinou výuka začíná v 8:30 hodin a končí v 15 hodin. Studenti mají přestávku na oběd.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování zajišťuje škola v pečlivě vybíraných a pravidelně prověřovaných hostitelských rodinách. Rodina může, ale nemusí mít děti. Vzdálenost od školy se liší, ale nebývá dál než 40 minut od školy. U některých škol je možnost volit ubytování ve školní rezidenci.

Život s rodinou dá studentovi možnost nahlédnout do stylu, jakým Španělé žijí. Zdokonalí se v jazyce a jako člen rodiny se bude účastnit každodenního života a podílet se na běžných denních činnostech a aktivitách rodiny. Výběr rodiny je velice důležitý. Zázemí, které rodina studentovi poskytne, dotvoří celkový dojem z celého studijního pobytu.

Rodiny jsou pečlivě vybírány, prověřovány a pravidelně navštěvovány. Musí splňovat podmínky pro ubytování zahraničního studenta. Student může mít jednolůžkový pokoj, nebo dvoulůžkový s jiným studentem stejného pohlaví různé národnosti. V programu jsou zapojeny rodiny každé rasy, národnosti, socioekonomické úrovně a náboženského vyznání. Většina rodin spadá do tzv. střední vrstvy. V hostitelské rodině se hovoří pouze španělsky.

KOORDINÁTOR

Po celou dobu pobytu je studentovi k dispozici místní koordinátor, který je připraven pomoci v jakékoli záležitosti. Koordinátor dohlíží na studenta, pravidelně ho navštěvuje, kontroluje, sleduje jeho akademické výsledky i dbá na začlenění do rodiny a společenského dění. Koordinátor je prostředníkem mezi hostitelskou rodinou, vlastní rodinou a školou.

VSTUPNÍ POŽADAVKY

 • věk 15-18 let (soukromé školy přijímají již od 14 let)
 • student střední školy v ČR
 • dobré studijní výsledky
 • středně pokročilá znalost španělštiny
 • vyspělost, samostatnost a schopnost adaptace

CENY

Každá škola má vlastní cenovou politiku, proto jsou následující ceny pouze orientační. Pro výběr konkrétní školy a vytvoření přesné cenové kalkulace nás prosím kontaktujte
 

Délka pobytu Státní škola Soukromá škola
rodina
Soukromá škola
rezidence
1 měsíc od 88 400 Kč - -
2 měsíce od 105 300 Kč - -
3 měsíce od 117 000 Kč od 195 000 Kč od 208 000 Kč
Půlrok (5 měsíců) od 137 800 Kč od 247 000 Kč od 262 600 Kč
Školní rok (10 měsíců) od 195 000 Kč od 413 400 Kč od 452 400 Kč


Cena zahrnuje:

 • umístění do školy
 • zápisné
 • administrativu spojenou s přijetím na školu
 • ubytování v hostitelské rodině / rezidenci
 • polopenzi / plnou penzi (dle školy)
 • podporu místního koordinátora, asistenční linku 24 hod.
 • transfer z/na letiště (na začátku a na konci programu)
 • uvítací setkání + informační balíček
 • pravidelné zprávy o studijních výsledcích
 • závěrečnou zprávu o studiu


V ceně není zahrnuto:

 • doprava do/ze Španělska
 • náklady na místní dopravu
 • studijní materiály cca 300 EUR
 • kapesné - doporučujeme 200-250 EUR na měsíc pobytu
 • zdravotní a cestovní pojištění
 • poplatek za ověření školního vysvědčení 195 EUR
 • poplatek za uniformu cca 250 EUR (pouze u soukromých škol)


Nabízené školy:

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a získejte více informací: