Studijní pobyty pro skupiny

připravujeme ve spolupráci s Vámi a zcela s ohledem na Vaše požadavky. Nejste nijak omezováni termínem, velikostí skupiny, či lokalitou. Po konzultaci Vám připravíme nabídku, kterou si dle přání můžete nadále upravovat.

VELKÝ VÝBĚR LOKALIT

Nabízíme mnoho lokalit dle Vámi zvoleného jazyka (Velká Británie, Irsko, Španělsko, Rakousko, Německo, Francie a další). Máte tak možnost se svými studenty navštívit každý rok jinou lokalitu a objevovat a poznávat blízké i vzdálenější okolí, kulturní památky, přírodní krásy, zajímavosti a případně se účastnit různých právě probíhajících akcí v dané lokalitě. Stejně tak se můžete vracet s novými studenty na stejné místo, kde se Vám líbí.

ŠKOLY

se kterými spolupracujeme, jsou akreditované jazykové školy pro mezinárodní studenty, které musí splňovat přísné legislativní požadavky. Pro maximální zefektivnění pobytu a pohodlí studentů je většina škol vybavena multimediálními učebnami, Wi-Fi připojením, knihovnou, studovnou, odpočinkovou a společenskou místností, jídelnou, kuchyňkou, kavárnou, zahradou, sportovišti atd.

UČITELÉ

Nestačí být jen rodilý mluvčí. Školy s akreditací musí zaměstnávat pouze kvalifikované lektory, kteří mají specializaci na výuku cizího jazyka pro cizince. Většina lektorů má navíc i zkušenosti ze zahraničí.

VÝUKA

je organizována v rozsahu, který si sami zvolíte, obvykle 9 až 20 lekcí za týden. 1 lekce bývá v délce 45 až 60 minut. Studenti mohou být umístěni do jedné či více skupin (dle počtu studentů) o velikosti cca max. 15 osob, nebo mohou být rozřazeni do skupin s dalšími mezinárodními studenty.

UBYTOVÁNÍ

zajišťuje škola v hostitelských rodinách nebo ve vlastní rezidenci. Každá varianta má své výhody. V hostitelské rodině je zajištěna komunikace v cizím jazyce, studenti poznají místní zvyky, jídlo i jak lidé v cizí zemi žijí. Hostitelské rodiny mají často své vlastní děti, s kterými mohou studenti navázat nová přátelství.

STRAVA

Stravování je ve většině případů zajišťováno formou plné penze. Oběd dostávají studenti s sebou nebo je zajištěn ve školní jídelně.

VELIKOST SKUPINY A DOPROVOD

Velikost skupiny si určujete sami. Naše doporučení je cestovat raději v menší skupině max. 25 studentů + doprovod. Nejen pro studenty a jejich doprovod je menší skupina příjemnější, ale i organizace dalších aktivit je jednodušší. Pro velké skupiny je mnohdy potřeba vstupy do památek a zajímavých míst zajišťovat předem a program nemůže být tak flexibilní.
Doprovod si zajišťuje škola nebo můžeme poskytnout doprovod vlastní. Počet doprovázejících osob se odvíjí od velikosti skupiny, obvykle 1 dospělá osoba na 10-15 studentů. Doprovázející osoba má zdarma zajištěno ubytování, stravu a veškeré aktivity společné se studenty.

AKTIVITY

Studijní pobyt je doplněn o aktivity ve volném čase, které jsou dle našeho názoru nenahraditelným zdrojem zážitků, které se postarají o celkový dojem studenta z pobytu v zahraničí. Nabídneme Vám výlety za památkami, do přírody, za kulturou, sportem i zábavou.
Věřte, že například vaření paelly ve Španělsku je aktivita, která nabízí nejen poznání typického, tradičního pokrmu, ale studenti si užijí i spoustu zábavy a konečná konzumace vlastnoručně připraveného jídla může být velkým zážitkem :).
Většina aktivit je za doprovodu zástupce školy, většinou učitele, který poskytne maximum informací o navštíveném místě a se studenty neustále komunikuje.
Je-li ve škole více skupin mezinárodních studentů, jsou některé aktivity připravovány společně s dalšími studenty a všichni tak mají možnost nejen v praxi používat aktivně cizí jazyk, ale také navázat nová přátelství a motivovat se do budoucna k dalšímu zdokonalování se v jazyce.

DOPRAVA

Dopravu organizujeme s ohledem na požadavky školy a velikost skupiny. Vždy Vám navrhneme několik možností. Za dostupnou cenu zajistíme přesun až na místo pobytu a to pohodlně a hlavně rychle. Můžete tak využít ušetřeného času pro objevování.

DALŠÍ SLUŽBY

Jsme schopni zajistit jakékoliv další služby, např. pojištění.

CELKOVÁ ORGANIZACE

Doporučujeme, aby pro celý pobyt byla zvolena délka, která umožní studentům absolvovat celodenní výlet do vzdálenějších míst od místa pobytu. Ideální je příjezd/dolet na místo v sobotu, aby byl v neděli prostor pro celodenní výlet. Od pondělí do pátku absolvují studenti denní výuku a odpolední aktivity. V sobotu opět celodenní výlet a v neděli návrat zpět.

JAK VŠE PROBÍHÁ

1. Kontaktujte nás s Vaším požadavkem
Upřesněte o jaký jazyk, popř. jakou lokalitu máte zájem, předpokládanou velikost skupiny, věk studentů, intenzitu výuky, typ ubytování, stravy, dopravy, další služby atp. Sdělte nám co nejvíce informací, abychom mohli co nejlépe zvážit možnosti a navrhnout nejvhodnější varianty.

2. Nabídka
Předložíme Vám nabídku a společně upřesníme program pro volný čas, kde je většinou více možností a Vy si vyberete varianty, které preferujete – kultura, příroda, sport, nejlépe od každého něco. Specifikace platebních a storno podmínek, výše zálohy a doplatku.

3. Předběžná rezervace studentů
Je potřeba zjistit zájem mezi studenty a co nejdříve rezervovat dopravu na místo. U letecké přepravy hraje čas významnou roli v ceně.

Učení se cizímu jazyku zahrnuje také poznávání kultury země, kde se tímto jazykem hovoří, setkávání se s lidmi a poznávání jejich zvyků, národní kuchyně, odlišností a tím hledání smyslu, proč se vlastně učíme.
Poznání a uvědomování si vlastní identity je možné pouze tehdy, máme-li srovnání.
Nabídněte studentům tuto možnost a rodičům dejte příležitost rozhodnout, zda svým dětem tuto zkušenost dopřejí.

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a získejte více informací: