Zásady ochrany osobních údajů

Rádi bychom vás ujistili, že s vašimi osobními údaji bylo, je a bude vždy nakládáno s největší pečlivostí. Veškeré osobní údaje, které nám o sobě poskytujete a jejich zpracování se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením zvaným GDPR.* Aktualizovanou verzi našich Zásad ochrany osobních údajů, kde se mimo jiné dozvíte, jaká osobní data shromažďujeme, proč je potřebujeme, jak s nimi pracujeme a jak máme vaše cenné informace zabezpečeny, najdete níže. Kompletní znění Zásad ochrany osobních údajů v souvislosti s GDPR je možné zaslat na vyžádání.


Kdo je správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Studymix s.r.o., IČ 25563157, se sídlem Absolonova 30, 624 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 33608.

Smyslem naší činnosti je zprostředkovat zájemci o naše služby, respektive našemu klientovi studium v zahraničí včetně doplňkových služeb jako je pojištění, doprava nebo ke studiu potřebné vízum. Naše služby prezentujeme na webových stránkách www.studymix.cz, www.stredniskolykanada.cz a www.studium-v-australii.cz. Osobně nás najdete v kamenné provozovně na adrese Kozí 4, 602 00 Brno. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat emailem na brno@studymix.cz nebo telefonicky na +420 777 915 777.


Na začátek pár základních pojmů

Co je to osobní údaj

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (například jméno, lokační údaje, jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby).

Zpracování osobních údajů

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji jako je jejich shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.


Jaké osobní údaje zpracováváme a proč je potřebujeme

Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom byli schopni dostát svým povinnostem, respektive plnit uzavřenou smlouvu, vyřídit zaslanou poptávku, či přihlášku ke studiu. V případě, že jste projevili zájem o naše služby, zasíláme vám navíc různé speciální akce a nabídky, které si myslíme, že jsou pro vás zajímavé.
 

Zpracovávaná data Jak data získáme

KLIENTI (zprostředkování studijního pobytu v zahraničí, uzavření pojistné smlouvy, zajištění dopravy, vyřízení žádosti o víza)

Osobní údaje FO: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, akademický titul, státní občanství, číslo cestovního dokladu a jeho platnost; Kontaktní údaje FO: adresa (trvalá nebo doručovací adresa), emailová adresa, telefonní číslo, kontakty na blízké osoby (kontakty pro případ nouze); Účetní údaje: číslo bankovního účtu; Zvláštní osobní údaje /v některých případech/: zdravotní stav; V případě podnikajících FO nebo PO navíc: název, IČ; V případě nezletilých klientů: osobní údaje klientů ve výše uvedeném rozsahu vč. osobních údajů zákonných zástupců (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, akademický titul)

Své osobní údaje nám vyplníte do přihlášky (buď osobně, emailem nebo přes telefon), kterou prostřednictvím emailu odesíláme zahraničnímu partnerovi, aby mohl tato data zpracovat a zajistit přihlášení do kurzu, případně zajistit ubytování, stravu, dopravu, volnočasový program, pojištění - vždy každému konkrétně na míru dle jeho požadavků. Pomocí kontaktních údajů s Vámi komunikujeme. Pomocí účetních údajů vyřizujeme případné reklamace.

 

Právní titul: Plnění smlouvy, Splnění právní povinnosti

ZPRACOVÁNÍ WEBOVÉ POPTÁVKY

jméno, příjmení, telefonní číslo / e-mailová adresa

Na webové stránce máte možnost zaslat dotaz týkající se studia v zahraničí. Pro odeslání dotazu je potřeba vyplnit některé osobní údaje, abychom Vám mohli odpovědět.

 

Právní titul: Oprávněný zájem

MARKETING

Reference: jméno, fotografie; Newsletter: jméno, e-mail

Po návratu ze studií se vás ptáme na vaše zkušenosti a zážitky, které s vaším souhlasem dáváme na webové stránky. Zájemci o novinky zasíláme na základě jeho preferencí informační emaily s novinkami
a zajímavými nabídkami.

 

Právní titul: Oprávněný zájem

 

Zabezpečení osobních údajů

Bezpečí vašich osobních údajů je naší prioritou. K údajům mají přístup pouze zaměstnanci Studymix s.r.o., elektronická podoba osobních údajů je uložena v zabezpečeném CRM systému a údaje v listinné podobě uchováváme uzamčené ve skříni v dobře zabezpečené kanceláři, která se nachází v elektronicky zabezpečené budově. Naši zaměstnanci jsou proškolení a vědí, jaké osobní údaje potřebujeme a jak s nimi nakládat.


Předání osobních údajů třetí straně

Pro řádné plnění smlouvy musíme předat vaše osobní data třetí straně, a to konkrétní jazykové škole v zahraničí, která zajistí přihlášení do vybraného kurzu, zajistí ubytování a případně i transfery z/na letiště. Další stranou mohou být partneři, kteří zajistí vybrané cestovní pojištění, zakoupí letenku, případně vyřídí víza, či účetní služby. Veškeří partneři, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, respektují vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinni postupovat dle platných právních předpisů při nakládání s vašimi osobními údaji.


Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smlouvy a následně dalších 10 let po ukončení smluvního vztahu, pokud není zákonem stanovena lhůta delší. U osobních údajů předaných na základě souhlasu trvá doba zpracování těchto osobních údajů do odvolání souhlasu.


Jak nám udělíte svůj souhlas

Svůj souhlas nám udělíte odesláním nezávazné poptávky / přihlášky. Zároveň tak potvrzujete, že jste se seznámil s těmito Zásadami o ochraně osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte. Může se stát, že budeme potřebovat udělat drobnou úpravu, v takovém případě vás budeme o této úpravě informovat. Na webových stránkách jsou Zásady vždy aktuální.


Na co máte právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům
  • na opravu svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování
  • na na smazání údajů, které o vás evidujeme
  • na přenositelnost svých údajů
  • vznést námitku proti zpracování
  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů stačí nás kontaktovat (e-mail brno@studymix.cz nebo telefonní číslo +420 777 915 777)


Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.


*Celý název předpisu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a získejte více informací: