Studium na střední škole v Anglii

Studium na střední škole v zahraničí je bezpochyby investicí do budoucnosti a zároveň skvělou volbou pro všechny, kteří chtějí zažít něco nového, zjistit, jak funguje školský systém ve světě a získat nové přátele a vědomosti. Studenti mezi 11 a 18 lety mohou studovat na střední škole v Anglii v délce od 3 do 10 měsíců. Podmínkou je znalost anglického jazyka alespoň na středně pokročilé úrovni. Začátek školy je buď v září, lednu nebo v dubnu. Se zajištěním studia i ostatních náležitostí, jako je doprava do místa pobytu, či pojištění Vám rádi pomůžeme. Přihlášky do programu přijímáme přibližně do 3 měsíců před nástupem na školu.

Co byste dále měli vědět:

ANGLICKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

Vzdělávací systém ve Velké Británii má vysokou úroveň a dobré jméno. Sami Britové si velice pečlivě vybírají školy pro své děti a nezdráhají se poslat je desítky kilometrů od domova na jimi vybranou školu. Britské školy jsou také velmi populární volbou pro mnoho mezinárodních studentů. Studium na střední škole ve Velké Británii začíná ve věku 11 nebo 12 let a první tři roky se učí dle obecných osnov. Čtvrtý a pátý ročník se nazývá GCSEs a jde o dvouleté studium se zkouškami z 9–11 předmětů. Následuje A Level, což je také dvouleté studium od 16 let. První rok se studují 4 předměty, druhý rok 3 předměty. Probírané předměty jsou vyučovány do hloubky a jsou vynikajícím základem pro pokračování studia daného oboru na univerzitě. Některé střední školy ve Velké Británii nabízejí mimo zkoušek A Level také IB diplom, tzv. International Baccaulareate, který je uznávaný celosvětově.

LOKALITY

První věc, kterou studenti a jejich rodiče zvažují při výběru školy v zahraničí je její umístění. Naše agentura zajišťuje studium na středních školách po celé Velké Británii, záleží pouze na přáni konkrétního klienta. Často se setkáváme s tendencí tíhnout k velkým městům, ale z naší dlouholeté zkušenosti vyplývá, že naopak spokojenější jsou studenti v menších lokalitách, na tradičních školách s individuálním přístupem. V menších městech se studenti rychleji a lépe začlení, je pro ně jednodušší potkávat se se svými kamarády také mimo školu a poznávat nové přátele. Navíc menší města bývají bezpečnější a do velkých známých měst školy organizují výlety a exkurze. 

ŠKOLY

Naše nabídka zahrnuje široké spektrum škol v nejrůznějších lokalitách po celé Velké Británii. Spolupracujeme s partnerskou organizací, která vybrané školy pravidelně kontroluje a sleduje jejich výsledky, a proto vám můžeme nabídnout jen ty nejlepší z nejlepších.  Některé školy z naší nabídky velice dbají na vynikající prospěch studenta, který je jednou z podmínek pro přijetí ke studiu, naopak některé nemají podmínky nastavené tak přísně. Některé školy mohou mít specifické zaměření, a proto nás vždy informujte o tom, jaké máte zájmy a záliby. Na základě toho pak můžeme doporučit takovou školu, která vám umožní pokračovat ve svém akademickém, hudebním či sportovním rozvoji.

Nabízené typy škol: 

STÁTNÍ ŠKOLY - STATE BOARDING SCHOOLS

Státní školy jsou levnější alternativou soukromých škol. Výuka je dotována státem a studen si hradí pouze ubytování. Ubytování je zajištěno v hostitelské rodině, pokud studentovi bylo více než 16 let nebo ve studentské rezidenci.

Popis

Ve Velké Británii existuje jen malý počet těchto škol, a proto je velice obtížné se na ni dostat. Školy mají akademické i odborné zaměření a jsou vhodné pro studenty různých schopností. Počet žáků ve třídě ve státních školách je větší, než v těch soukromých a pohybuje se mezi 25 až 30 studenty ve třídě. Kvalita výuky je však i tak velice vysoká a studentům se dostává potřebné pozornosti k dosažení těch nejlepších studijních výsledků. Ubytování je dostatečně komfortní a studentům poskytuje  vlastní prostor pro studium. Mladší studenti jsou ubytování společně s dalším studentem vyššího ročníku. V některých případech je na jednom pokoji ubytováno společně více studentů. 

Charakteristika

 • Vynikající poměr kvalita x cena
 • Umístění v menších i větších městech
 • Možnost začlenit se do místní komunity
 • Ubytování v hostitelské rodině pro studenty starší 16 let nebo ubytování ve studentské rezidenci
 • Vysoká pravděpodobnost přijetí na univerzitu
 • Školy buď smíšené nebo pouze pro dívky/chlapce


Vstupní kritéria

 • Věk 11–18 let
 • Doba programu: 3 trimestry a déle
 • Jazyková úroveň: lepší středně pokročilá
 • Pro studenty ze země Evropské Unie
   

SOUKROMÉ ŠKOLY - BRITISH PRIVAT SCHOOLS

Britské soukromé školy jsou vyhledávané a uznávané po celém světě pro svou kvalitní výuku. Soukromé školy podléhají státní inspekci, ale jsou financovány ze soukromých zdrojů a sponzorských darů. Kladou důraz na přípravu pro univerzitní vzdělávání.

Popis

Školy mají zpravidla vysokou akademickou úroveň a studentům nabízí nadstandardní zázemí, vynikající vybavení a vysoce kvalifikované učitele. Na škole je striktně vyžadována disciplína, dodržování rozvrhu a stanovených pravidel. Je zde cítit oboustranný respekt, cílevědomost a ambice studentů dosáhnout úspěchu. V týdny se většina času tráví ve třídách přípravou na výuku nebo mimoškolními aktivitami. U každé školy je znát soudržnost komunity studentů i jejich rodičů.

Charakteristika

 • Vysoký akademický standard
 • Vynikající vybavení a zázemí pro studenty
 • Malý počet žáků ve třídě
 • Široká nabídka předmětů
 • Osobní přístup a pozornost
 • Církevní i necírkevní školy
 • Ubytování v hostitelské rodině nebo ubytování ve studentské rezidenci
 • Vynikající pověst s vysokou pravděpodobností přijetí na univerzitu
 • Školy buď smíšené nebo pouze pro dívky/chlapce

Vstupní kritéria

 • Věk 16–18 let (denní školy, ubytování v hostitelských rodinách) 
 • Věk 11–18 let (internátní školy, ubytování ve školní rezidenci)
 • Doba programu 1, 2, 3 trimestry
 • Jazyková úroveň: lepší středně pokročilá
 • Pro mezinárodní studenty
   

PRAKTICKÉ ŠKOLY - STATE COLLEGES

Tyto typy škol jsou zaměřené na určitý obor a dají se přirovnat k našim vyšším odborným školám poskytujícím odborné vzdělání na úrovni posledních dvou ročníků střední školy pro studenty ve věku 16-18 let. Školy disponují moderním vybavením a jsou zaměřeny více prakticky. Studentům jsou k dispozici dílny, knihovny, laboratoře i sportovní areály.

Popis

State Colleges jsou státní školy nabízející studentům studium akademických i odborných předmětů se zaměřením na úspěšné přijetí na universitu, či na osobní profesní rozvoj. Jedná se spíše o styl univerzitního vzdělávání. Od studentů se zde očekává vlastní aktivita mimo vyučování. Slouží jim k tomu vybavení školy jako je knihovna, laboratoře, dílny apod. Studenti přebírají vlastní zodpovědnost za výsledky studia. Colleges jsou skvělým odrazovým můstkem pro studium na univerzitě. Typický týden má kolem 18 až 22 vyučovacích hodin, včetně 5-6 hodin s předměty pro AS Level. Je zde mnoho příležitostí pro různé mimoškolní aktivity zahrnující sport, hudbu nebo třeba umění, do kterých se může student dobrovolně zapojit.

Charakteristika

 • Široká nabídka akademických i odborných předmětů
 • Důraz je kladen na samostatnost
 • Většinou jde o necírkevní školy
 • Školy jsou důležitou součástí místní komunity
 • Ubytování v hostitelské rodině 
 • Vysoká úspěšnost přijetí na univerzitu
 • Školy buď smíšené nebo pouze pro dívky/chlapce


Vstupní kritéria

 • Věk 16–18 let
 • Doba programu 1, 2, 3 trimestry
 • Jazyková úroveň: lepší středně pokročilá
 • Pro mezinárodní studenty

UBYTOVÁNÍ

S ohledem na individualitu a potřeby každého studenta je důležité zvolit správné ubytování, někdy je to i důležitější než výběr samotné školy. To, jak se student začlení do hostitelské rodiny nebo do skupiny vrstevníků ve školní rezidenci, dotvoří jeho celkový dojem z celého zahraničního pobytu. 

Hostitelská rodina

Hostitelská rodina poskytuje příjemné rodinné zázemí v prostředí typickém pro danou zemi. Ve spolupráci s naší partnerskou organizací garantujeme, že hostitelské rodiny poskytují adekvátní životní úroveň a angličtina je jejich rodným jazykem. Student je ubytován v jednolůžkovém pokoji, který mu poskytne dostatečný prostro pro samostudium. Stravování je zajištěné formou polopenze během týdne a plné penze o víkendu. Obědy si lze koupit ve škole za cca 5 GBP.

Všechny hostitelské rodiny jsou prověřeny a pravidelně navštěvovány, aby bylo zajištěno příjemné a pohodové prostředí po celou dobu pobytu. Většina hostitelských rodin spolupracuje se školami již mnoho let, jsou zkušení a hostit mezinárodní studenty je jejich koníčkem. V jedné rodině může být ubytováno více zahraničních studentů. V takovém případě je však nejdříve vyžadován souhlas daného studenta s umístěním do takové rodiny. Student je brán jako člen rodiny a jako takový se účastní rodinných výletů a akcí. Očekává se, že bude komunikovat a fungovat jako člen rodiny, včetně zapojení se do drobných domácích prací. Studenti mohou využívat všech domácích spotřebičů, pračku, žehličku apod.

Hostitelská rodina zajišťuje ubytování během celého studijního pobytu. Ve svátky většina studentů odjíždí domů, vše je však na dohodě s konkrétní rodinou. Kromě soukromých škol mohou být studenti ubytování v hostitelské rodině pouze pokud je jim více než 16 let. 

Školní rezidence

Ubytování ve školní rezidenci je podobné ubytování na internátu. Rezidence se nachází v areálu školy a student bude umístěn dle možnosti školy a svého věku do jednolůžkového nebo vícelůžkového pokoje s maximálním počtem 5 studentů v jednom pokoji. Stravování je zajištěno formou plné penze. Tento typ ubytování neposkytuje takové soukromí jako ubytování v hostitelské rodině, ale na druhou stranu nabízí větší pocit nezávislosti. V rámci ubytování mají studenti k dispozici pestrou nabídku sportovních a společenských aktivit. 

Volba ubytování je velice důležitá, proto pečlivě zvažte:

Máte rádi sport a aktivity, jste společenští a samostatní? 
Budete spíše preferovat internátní životní styl ve společnosti svých vrstevníků a budete více spokojeni s ubytováním ve studentské rezidenci. 

Potřebujete spíše vlastní prostor a čas sami pro sebe? 
Volba hostitelské rodiny bude pro vás ta pravá.

KOORDINÁTOR

Každému zahraničnímu studentovi je přidělen koordinátor, osoba, která ho kontaktuje krátce po jeho příjezdu a dohlíží na hladký průběh celého jeho studijního pobytu. Koordinátor je v kontaktu se školou, studentem, hostitelskou rodinou i rodinou studenta. S novým studentem se setká přibližně do týdne od jeho příjezdu a předá mu všechny potřebné informace. Později se student bude setkávat se svým osobním koordinátorem přibližně každých 4-6 týdnů. Na tomto neformálním setkání jde především o to, aby student měl možnost probrat své zkušenosti s pobytem, své pocity, říct co se mu líbí anebo naopak s čím je nespokojen a s čím potřebuje pomoct či poradit. Samozřejmostí je spojení s koordinátorem kdykoliv je potřeba, nejen v běžných úředních hodinách telefonem nebo emilem, ale má obvykle k dispozici nouzové telefonní číslo, na kterém je zastižení neustále, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Po každém osobním setkání napíše koordinátor zprávu o tom, jak se studentovi daří. Nezávisle informuje nejen o studijních výsledcích, ale i o adaptaci v novém prostředí, kolektivu, úspěších, či potížích. Je připraven řešit se studentem jakékoliv otázky.

JAK VŠE PROBÍHÁ

Celým procesem vyřízení Vás provedeme. Nejdříve je potřeba si odpovědět na následující otázky:

 1. Chci studovat na státní, soukromé nebo prakticky zaměřené škole?
 2. Jaké mám studijní výsledky?
 3. Jaké mám záliby? Čemu se chci při studiu věnovat? Jaké dovednosti chci rozvíjet?
 4. Jaký typ ubytování pro mě bude vhodný?
 5. Trvám na konkrétní lokalitě? 


Současně je potřeba vyplnit jazykový test, který stanoví Vaši jazykovou úroveň. Tyto informace zpracujeme a uvedeme do on-line formuláře, který je navržen tak, aby proces výběru byl efektivní a rychlý. Do několik dnů od nás obdržíte nabídku doporučených škol včetně cenové kalkulace. Pokud se Vám bude některá škola zamlouvat, vyberete si konkétní školu, případně Vám bude škola doporučena. O Vašem přijetí vybraná škola rozhoduje na základě několika kritérií - rozhoduje délka Vašeho pobytu v zemi, věk, prospěch, počet volných míst pro zahraniční studenty ve zvolené škole, volba předmětů, které chcete studovat apod.


K registraci do programu je potřeba:

 • Vyplnit formulář přihlášky
 • Vyplnit on-line test angličtiny, popř. absolvovat osobní pohovor
 • Doložit výpisy vysvědčení za poslední 3 roky
 • Uhradit poplatek za registraci


Po akceptaci do programu se dále dokládá:

 • Fotografie pasového formátu
 • Podepsané podmínky programu
 • Potvrzení o zdravotním stavu


Doporučujeme také doložit:

 • Doporučení od učitele
 • Dopis hostitelské rodině od studenta
 • Dopis hostitelské rodině od rodičů
 • Fotografie pro hostitelskou rodinu

Následně se uhradí poplatek za program dle vytvořené cenové kalkulace.

CENY

Každá škola má vlastní cenovou politiku, proto jsou následující ceny pouze orientační. Pro výběr konkrétní školy a vytvoření přesné cenové kalkulace nás prosím kontaktujte.
 

Počet trimestrů Délka Cena
1 trimestr 3 měsíce od 136 010 Kč
2 trimestry 5-7 měsíců od 159 355 Kč
3 trimestry 10 měsíců od 188 210 Kč


Cena obvykle zahrnuje: 

 • Výběr vhodné školy
 • Registrace do školy
 • Poplatky škole
 • Školné
 • Transfery z/na letiště ve Velké Británii
 • Zprávy o průběhu pobytu studenta
 • Služby místního koordinátora
 • Ubytování v hostitelské rodině / školní rezidenci
 • Polopenze v týdnu a plná penze o víkendu při ubytování v hostitelské rodině
 • Plná penze při ubytování ve školní rezidenci
 • Nepřetržitou telefonickou podporu


V ceně obvykle není zahrnuto:

 • Doprava do místa pobytu
 • Doprava v místě pobytu
 • Cestovní pojištění
 • Školní uniforma
 • Ubytování ve svátky (Vánoce, Velikonoce)
 • Kapesné (doporučujeme cca 200 GBP na týden)


Nabízené školy:

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a získejte více informací: