ERASMUS+


Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce

KA 1 - Vzdělávací mobilita | KA 2 - Strategická partnerství | KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Mobilita a vzdělávání učitelů spadá do klíčové akce KA 1. 

Erasmus Plus - KA1 - mobility pedagogických pracovníků

Chcete-li se do programu Erasmus+ zapojit, musíte podat žádost.

Při podávání žádosti musíte projít následujícími kroky:

 1. Seznámit se s dokumenty Evropské komise (vpravo nahoře lze přepnout do češtiny)
 2. Registrovat organizaci do URF (Unique Registration Facility) přes Účastnický portál (databáze žadatelů) (podívejte se na instruktážní video v češtině)
 3. Nahrát na Účastnický portál povinné dokumenty (více viz příručka Předkládání žádostí krok za krokem nebo Příručka k programu Erasmus+)
 4. Ujistit se, že máte nainstalovánu poslední verzi Adobe Readeru
 5. Stáhnout do PC elektronickou žádost pro danou aktivitu (postupujte dle příručky Předkládání žádostí krok za krokem)
 6. Vypočítat vzdálenost na místo mobility prostřednictvím kalkulátoru vzdáleností
 7. Vyplnit elektronickou žádost (pobytové sazby pro KA1)
 8. Vložit do elektronické žádosti přílohy (čestné prohlášení)
 9. On-line odeslat žádost (termín na rok 2018 bude upřesněn)

 

Co pro Vás může udělat Studymix:

 • Budeme po celou dobu k dispozici - od rozhodnutí podat žádost o grant, přes samotnou realizaci jazykového pobytu, až do ukončení studia a návratu zpět do ČR  
 • V zahraniční škole zajistíme předregistraci, aby jste nepřišli o místo ve vybraném kurzu
 • V případě přidělení grantu zajistíme celou organizaci jazykového pobytu v zahraničí - nemusíte se o nic starat a zdržovat se administrativou
 • Naše služby - poradenství i zajištění studijního pobytu v zahraničí - jsou pro zcela ZDARMA

 

Při žádosti o grant se může hodit:

 

Další informace:

Seznam škol poskytující kurzy pro studenty programu Erasmus+

Rádi vám zajistíme studium na některé z uvedených škol. Seznam pravidelně aktualizujeme a doplňujeme.  • NĚMECKO, FRANKFURT - DID
 • NĚMECKO, HAMBURG - DID
 • NĚMECKO, MNICHOV - DID
 • NĚMECKO, BERLÍN - DID  |  GLS


Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a získejte více informací: